AUDIOTEX

Audiotex je hlasová technológia, ktorá umožňuje telefonovanie s pridanou hodnotou, pričom volajúci má možnosť vypočuť si požadované informácie, nahrať ľubovoľné údaje, ovplyvniť výber informácii svojou voľbou, byť prepojený priamo do živého vysielania prípadne k živému operátorovi. Technologické zariadenia spoločnosti MEDIATEX s.r.o. môžu v jednom okamihu prijať viac ako 180 telefonátov a každému z týchto volajúcich dokáže poskytnúť požadovanú informáciu alebo službu. Produkty, ktoré zabezpečujeme v rámci Audiotexu:

  •  Podávanie informácií 

Podávanie informácií prostredníctvom operátora na linke v reálnom čase, napríklad o odchodoch a príchodoch vlakov a autobusov.

  • Hlasovanie

Prostredníctvom telefonátu je možné odovzdať hlas v hlasovaní a to buď priamo, alebo ďalším postupovaním na linke podľa inštrukcií.

  • Súťaže

Prostredníctvom jednoduchého telefonátu je možné sa zaregistrovať v hre, alebo  zodpovedať položenú otázku a zúčastniť sa tak interaktívne v hre.

  • Veštenie prostredníctvom reálnych veštcov

Tím veštcov je na audiotexových linkách pripravený priamo a naživo zodpovedať otázky volajúcich a pomôcť im pri riešení problémov.

  • Poradenstvo

Na audiotexovej linke môžete odovzdávať  informácie a poskytovať poradenstvo v rôznych oblastiach /právne poradenstvo, finančné poradenstvo, atď./

  • Zábava pre dospelých

Pre tých, ktorí dovŕšili 18 rokov, sú prístupné i služby na osobné uvoľnenie, ktoré by do tohto veku života využívať nemali.

  • Zoznamovacie služby

Prostredníctvom zoznamovacej služby sa môžu ľudia z rôznych kategórií, určených podľa zadania,  zoznamovať alebo si  nechať navzájom  rôzne odkazy.