Služby

 • hlasovania, ankety
 • spotrebiteľské súťaže
 • interaktívne súťaže
 • špeciálne a originálne hry
 • chat a dating platformy
 • mobilná zábava
 • objednávkové systémy
 • content pre mobilné telefóny
 • loyalty kluby a programy
 • mobilný marketing
 • rozosielanie sms
 • informačné služby
 • platby – web prístupy, archívy, schránky …
 • mikroplatby – SMS parking, SMS ticketing, služby …

V rámci spolupráce partner automaticky získava komplexný servis, výhody a možnosti, ktoré mu Mediatex vie poskytovať.

Elektronické spracovanie dát, žiadne korešpondenčné lístky, dodatočný obrat, to sú len niektoré z mnohých.

 • spracovanie dát
 • tvorba a spravovanie databáz
 • aplikácie na mobilné telefóny
 • web rozhrania
 • používateľské aplikácie
 • reportingy
 • individuálne konzultácie
 • dlhoročné skúsenosti
 • technické riešenie
 • online štatistiky pre vlastnú kontrolu
 • 24 hod. dohľad a administráciu systémov
 • automatizované e-maily
 • žrebovania
 • generovanie obratu
 • možnosti marketingového využita