PREMIUM SMS

Spoločnosť MEDIATEX s.r.o. ponúka širokú škálu Premium SMS podľa požiadaviek klienta.

Do tejto kategórie spadajú nasledovné služby:

 • Interaktívne SMS súťaže
 •  SMS hlasovanie a ankety
 • Informačné služby SMS
 • Chat a dating platformy
 • SMS spotrebiteľské súťaže
 • Mobilná zábava
 • Obsah pre mobilné telefóny / polyfonické zvonenia, reálne tóny, java hry, farebné pozadia, šetriče displejov, videá /
 • Interaktívne SMS súťaže
 •  SMS hlasovanie a ankety

SMS hlasovanie predstavuje veľmi obľúbenú možnosť rozhodovania sa a zasielania hlasov pomocou SMS.  Nakoľko je komunikácia prostredníctvom SMS veľmi jednoduchá a pohodlná, je veľký predpoklad, že osloví vyšší počet zákazníkov, ktorí sa zapoja  do hlasovania. Spoločnosť Mediatex dokáže svojím partnerom nájsť spôsob komunikácie prostredníctvom SMS presne podľa ich predstáv.

 •  Informačné služby SMS 

Prostredníctvom nastavenia SMS služby je možné zákazníkom zasielať rôzne informačné a notifikačné SMS, ktoré ich upozornia na podstatné veci alebo len na maličkosti.

 •  Chat a dating platformy
 •  SMS spotrebiteľské súťaže

SMS spotrebiteľské súťaže predstavujú atraktívnu formu komunikácie so zákazníkmi. Spoločnosť Mediatex ponúka svojím partnerom komplexné a na mieru šité riešenia spotrebiteľských súťaží. Účastník sa zapája do súťaže zaslaním  SMS v predpísanom tvare na konkrétne číslo. Náš partner vždy dostáva on-line informácie o priebehu súťaže a okamžité vyhodnotenie úspešnosti bez zdĺhavého triedenia hracích kupónov a prácneho spracovávania údajov. V prípade záujmu vyžrebujeme výhercu prostredníctvom žrebovacieho softvéru. V porovnaní s tradičnou formou spotrebiteľských súťaží je výhodou  tejto služby jednoduchosť a rýchlosť aj pre zákazníka, ktorý sa tak vyhne vypisovaniu kupónov, vystrihovaniu kupónov, odosielaniu poštou.

 •  Mobilná zábava 

 Služby, ktorými sa môžete zabaviť a spríjemniť si voľné chvíle, prípadne mať šancu aj niečo vyhrať. Môžete poslať riešenie krížovky cez SMS, sudoku, EQtesty, IQtesty, stiahnuť si týždenný horoskop, vtip dňa, alebo odpovedať na vedomostnú otázku v kvíze a okamžite sa dozvedieť, či ste mali šťastie alebo nie.