SMS platby

Služba SMS on-line platba je najjednoduchšia forma platenia na internete, pričom:

 • zákazník nepotrebuje platobnú kartu
 • zákazník nepotrebuje účet v banke alebo internet banking
 • zákazník  nepotrebuje odovzdať osobné údaje
 • pre realizáciu platby je potrebný mobilný telefón s aktívnou SIM kartou
 • platba je pohodlná a prebieha okamžite
 • zákazník i partner má on-line prístup ku transakciám
 • implementácia platobného systému je jednoduchá, rýchla a bezplatná

 

Ako funguje služba SMS on-line platba

 

 1. Platiaci zákazník zašle SMS v určenom tvare na číslo 8844
 2. Platba prebieha rádovo v sekundách

Každá služba SMS on-line platba je podmienená súhlasom mobilných operátorov a  je určená pre služby tzv. “nemobilného obsahu“, t.j. všetky tovary a služby, ktoré nekončia na mobilnom telefóne. SMS on-line platbou nie je možné platiť za „mobilný obsah“, t.j. všetky tovary a služby, ktoré končia na mobilnom telefóne, ako napríklad SMS obrázky, zvonenia, chat atď. Prostredníctvom SMS on-line platby  je možné zaplatiť napríklad:

 • Služby – inzercia, predplatné, kupóny, súbory na stiahnutie, hry, herné servery, webhosting, vstupenky a podobne
 • Tovar – knihy, časopisy, média CD/DVD, softvér, darčekové predmety a podobne

Preddefinované cenové hladiny pre online SMS platby:

Služby a tovary je možné spoplatniť v rozpätí 0,15 – 20,00 € vrátane DPH.
Na jedno mobilné číslo je stanovený maximálny mesačný limit 150 € vrátane DPH. Je možné využívať súčasne viaceré cenové hladiny, no nie je možné ich kombinovať.

všetky ceny sú s DPH

0,15 € 0,20 € 0,25 € 0,30 € 0,35 € 0,40 € 0,45 € 0,50 €
0,55 € 0,60 € 0,65 € 0,70 € 0,75 € 0,80 € 0,85 € 0,90 €
0,95 € 1,00 € 1,05 € 1,10 € 1,20 € 1,30 € 1,40 € 1,50 €
1,60 € 1,70 € 1,80 € 1,90 € 2,00 € 2,05 € 2,10 € 2,20 €
2,30 € 2,40 € 2,50 € 2,60 € 2,70 € 2,80 € 2,90 € 3,00 €
3,05 € 3,10 € 3,20 € 3,30 € 3,40 € 3,50 € 3,60 € 3,70 €
3,80 € 3,90 € 4,00 € 4,05 € 4,10 € 4,20 € 4,30 € 4,40 €
4,50 € 4,60 € 4,70 € 4,80 € 4,90 € 5,00 € 5,05 € 5,10 €
5,20 € 5,30 € 5,40 € 5,50 € 5,60 € 5,70 € 5,80 € 5,90 €
6,00 € 6,05 € 6,10 € 6,20 € 6,30 € 6,40 € 6,50 € 6,60 €
6,70 € 6,80 € 6,90 € 7,00 € 7,05 € 7,10 € 7,20 € 7,30 €
7,40 € 7,50 € 7,60 € 7,70 € 7,80 € 7,90 € 8,00 € 8,05 €
8,10 € 8,20 € 8,30 € 8,40 € 8,50 € 8,60 € 8,70 € 8,80 €
8,90 € 9,00 € 9,05 € 9,10 € 9,20 € 9,30 € 9,40 € 9,50 €
9,60 € 9,70 € 9,80 € 9,90 € 10,00 € 10,05 € 10,10 € 10,20 €
10,30 € 10,40 € 10,50 € 10,60 € 10,70 € 10,80 € 10,90 € 11,00 €
12,00 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € 16,00 € 17,00 € 18,00 € 19,00 €
20,00 €