Všeobecné podmienky

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE TUTOVKA

I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE Organizátorom súťaže je spoločnosť Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00  Bratislava 3, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B. spolu so spoločnosťou Phonotex spol. s r.o., Bojnická 16/A, 831…