Všeobecné podmienky služby SMS CHAT

  I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  SMS CHAT je chatová služba na báze prémiových SMS, v ktorej užívatelia komunikujú s operátormi prostredníctvom mobilných telefónov. Podmienky a priebeh SMS chatu /ďalej len služby/ upravujú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú zverejnené na internetovej adrese www.mediatex.sk s názvom Všeobecné…